institutii

Prezentarea proiectului


Proiectul “Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!” îşi propune să sprijine activitatea elevilor în cadrul stagiilor de pregătire practică, în vederea creşterii competitivităţii acestora, prin dobândirea de cunoştinţe şi competenţe mai bune în concordanţă cu cerinţele dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.Despre proiect:


Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova


Număr de identificare al contractului: 63659


Proiectul este cu implementare la nivel multi-regional, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.