institutii

Activităţile proiectului


Activitatea 0. Activităţi de management al proiectului

      Activitatea 0.1. Activităţi de implementare şi monitorizare a activităţilor proiectului

      Activitatea 0.2. Activităţi de informare şi publicitate

      Activitatea 0.3. Activităţi de audit

      Activitatea 0.4. Activităţi de achiziţiiActivitatea 1. Organizarea stagiilor de pregătire practică pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic din cele 2 regiuni

      Activitatea 1.1. Selectarea şi stabilirea componenţei grupului de lucru

      Activitatea 1.2. Organizarea şi derularea sesiunilor de activităţi ale grupului de lucru

      Activitatea 1.3. Realizarea unui sondaj cu participarea a minim 1500 elevi pentru identificarea
      nevoilor acestora faţă de stagiile de practică, şi cu implicarea a cel puţin 100 de potenţiali
      angajatori pentru domeniile vizate din cele 2 regiuni de dezvoltare

      Activitatea 1.4. Dezvoltarea parteneriatelor între IPT şi intrepinderi în scopul facilitării
      integrării elevilor pe piaţa munciiActivitatea 2. Crearea de materiale suport necesare stagiilor de pregătire practică

      Activitatea 2.1. Dezvoltarea materialelor suport necesare stagiilor de lucru

      Activitatea 2.2. Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare şi evaluarea stagiilor de practicăActivitatea 3. Implementarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică

      Activitatea 3.1. Organizarea stagiilor de practică

      Activitatea 3.2. Definirea calendarului de implementare a stagiilor de practică

      Activitatea 3.3. Informarea persoanelor cu rol de tutori din cadrul intreprinderilor pentru a
      asigura derularea eficientă a stagiilor de pregătire practică

      Activitatea 3.4. Promovarea oportunităţilor de stagii de practică în rândul elevilor;

      Activitatea 3.5. Organizarea grupelor de elevi care vor participa la stagiile de practică şi
      alocarea lor pe agenţi economiciActivitatea 4. Monitorizarea, derularea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică

      Activitatea 4.1. Monitorizarea activităţilor realizate de elevi în cadrul stagiilor de pregătire
      practică

      Activitatea 4.2. Evaluarea competenţelor dobândite de elevi în cadrul stagiilor de practică

      Activitatea 4.3. Organizarea unui concurs între elevi în cadrul stagiilor de practică pentru
      premierea celor mai bune proiecte dezvoltate de elevi

      Activitatea 4.4. Elaborarea unor ghiduri de practică care să conţină studii de caz, bune practici
      dezvoltate în cadrul proiectului, pentru a servi ca bază pentru generaţiile viitoare de eleviActivitatea 5. Dezvoltarea şi implementarea metodelor interactive de învăţare prin crearea unui sistem informatic conceput sub forma unei platforme colaborative de tip digital pentru stagii de practică, destinat elevilor, profesorilor coordonatori, tutorilor

      Activitatea 5.1. Proiectarea sistemului informatic

      Activitatea 5.2. Dezvoltarea tehnică

      Activitatea 5.3. Validarea şi testare iniţială

      Activitatea 5.4. Crearea ghidurilor de lucru pentru cei care vor folosi sistemulActivitatea A.6.Organizarea unei campanii de constientizare şi informare asupra importanţei pregătirii practice la locul de muncă în vederea adaptării elevilor după absolvire la cerinţele actuale ale pieţei muncii

      Activitatea 6.1. Elaborare materiale necesare distriburii în timpul campaniei

      Activitatea 6.2. Organizare a 6 seminarii tematice cu privire la conştientizarea nevoii de
      pregătire practică la locul de muncă în vederea adaptării viitorilor absolvenţi de învăţământ
      preuniversitar la cerinţelor pieţii munciiActivitatea A.7.Diseminarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului

      Activitatea 7.1. Organizarea unor seminarii pentru prezentarea rezultatelor stagiilor de
      pregătire practică proiectului la care vor fi invitaţi să participe reprezentaţi ai unităţilor şcolare de
      profil, reprezentanţi ai mediului de afaceri, instituţii şi institute de cercetare etc.