institutii

Obiectivele proiectului


Obiectivul general: Facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor înscrişi la calificări din 5 domenii (comerţ, turism şi alimentaţie, economic, industrie alimentară, agricultură) din regiunile B-I şi S-M, prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în parteneriat. Acest OG vizează creşterea nivelului competenţelor dobândite de viitorii absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic cu scopul de a reduce perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi a diminua eforturile companiilor pentru integrarea profesională a lor.


Obiective specifice:

  1. Implementarea de programe de stagii de pregătire practică prevazute în curriculum obligatoriu care să acopere calificări din domeniile: comerţ, turism şi alimentaţie, economic, industrie alimentară, agricultură, care să permită dezvoltarea competenţelor profesionale a 2.675 elevi din IPT (1.555 elevi din regiunea B-I şi 1.120 de elevi din regiunea S-M), dobandite în cadrul orelor de curs, în mediul real, la locul de muncă.
  2. Dezvoltarea relaţiei de parteneriat între unităţile de învăţământ din IPT din cele 2 regiuni şi agenţii economici prin incheierea a cel putin 40 parteneriate în scopul facilitării integrării elevilor pe piaţa muncii.
  3. Dezvoltarea unor metode interactive şi inovatoare de învăţare cu scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a elevilor prin implementarea unei sistem suport de învăţare cu facilităţi de tutorat online.

Obiectivele proiectului corespund OG al POS DRU, OG AP2, DMI2.1 prin creşterea relevanţei educaţiei şi formării profesionale oferită elevilor pentru integrarea pe piaţa muncii şi prin imbunătăţirea nivelului de calificare a lor, în societatea bazată pe cunoaştere. Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung pentru elevii din domeniile enumerate anterior prin crearea unui sistem de comunicare şi relaţionare eficient între aceştia şi viitorii potenţiali angajatori. Proiectul prevede şi crearea unei comunităţi virtuale de practică care să faciliteze diseminarea oportunităţilor de angajare a elevilor în randul intreprinderilor.


Proiectul se bazează pe o abordare integrată care să faciliteze inserţia pe piaţa muncii a elevilor din grupul ţintă, cu următoarele beneficii:


  • Crearea şi consolidarea unei reţele de parteneriat între unităţile şcolare din IPT şi potenţialii angajatori pentru asigurarea stagiilor de practică;
  • Identificarea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al competenţelor din partea viitorilor angajaţi (ce competenţe şi cunoştinţe sunt necesar a fi dezvoltate în cadrul IPT);
  • Identificarea preferinţelor elevilor faţă de opţiunile de angajare în vederea corelării acestora cu cerinţele angajatorilor din industrie;
  • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de stagii de practică specifice locurilor de muncă disponibile în rândul angajatorilor din industriile vizate;
  • Facilitarea accesului elevilor la oportunităţile de angajare în rândul intrepinderilor de profil.