institutii

Rezultate anticipate


Rezultatele anticipate ale proiectului, corelate cu activităţile proiectului, sunt următoarele:


 • Activitatea 1. Organizarea stagiilor de pregătire practică pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic din cele 2 regiuni:
  IR: 14 cadre didactice din IPT, experţi externi implicaţi în grupul de experţi,
  IR: 1 raport final „Perspectivele de carieră ale elevilor din IPT”,
  IR: 40 de parteneriate încheiate cu agenţii economici, câte 20 pe fiecare regiune de dezvoltare implicată în proiect.

 • Activitatea 2. Crearea de materiale suport necesare stagiilor de pregătire practică:
  IR: 3 ghiduri de practică,
  IR: 3 caiete de practică, 3 fişe de observaţie câte unul pentru fiecare domeniu de calificare,
  IR: 3 descrieri de industrie / domeniu,
  IR: minim 3 descrieri de ocupaţii, minim 3 descrieri de procese de lucru / tehnologice, câte una pentru fiecare domeniul de calificare,
  IR: 3 ghiduri de evaluare şi monitorizare a stagiilor de practică, câte unul pentru fiecare domeniul de calificare.

 • Activitatea 3. Implementarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică:
  IR: 1 calendar de implementare a stagiilor de practică,
  IR: 200 de tutori din rândul agenţilor economici informaţi despre programul de stagii de practică,
  IR: 100 de cadre didactice coordonatori de practică informaţi,
  IR: 3 ghiduri de practică elaborate, câte unul pentru fiecare domeniu de calificare.

 • Activitatea 4. Monitorizarea, derularea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică:
  IR: 2.675 de elevi din cele 2 regiuni participanţi la stagiile de pregatire practică,
  IR: 2.675 de proiecte de practică realizate către elevi,
  IR: 125 de elevi participanţi la vizita de studiu la partenerul transnaţional.

 • Activitatea 5. Dezvoltarea şi implementarea metodelor interactive de învăţare prin crearea unui sistem informatic conceput sub forma unei platforme colaborative de tip digital pentru stagii de practică, destinat elevilor, profesorilor coordonatori, tutorilor :
  IR: 2775 utilizatori ai platformei din care 2.675 de elevi, 100 tutori,
  IR: o bibliotecă cu materiale digitale suport pentru stagiile de pregătire practică.

 • Activitatea 6. Organizarea unei campanii de conştientizare şi informare asupra importanţei pregătirii practice la locul de muncă în vederea adaptării elevilor după absolvire la cerinţele actuale ale pieţei muncii :
  IR: 6 seminarii,
  IR: 1000 de pliante,
  IR: 1000 de broşuri etc.