institutii

Ştiri

» Arhiva ştiri

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contarctului de „servicii de agentii de turism si servicii conexe” - anunt 1
Data: 17.09.2012


INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contarctului de „servicii de agentii de turism si servicii conexe” pentru deplasarea elevilor premiati in Italia

 

Achizitor:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Adresa:

Str. Democratiei nr. 35, Ploiesti, Prahova, tel. 0244/577699, fax 0244/577400

Titlul proiectului POSDRU:

„Competente pentru o piata a muncii competitive in context european

ID proiect POSDRU:

POSDRU/90/2.1/S/63659

Calitatea achizitorului:

Beneficiar

SE APROBA,
INSPECTOR SCOLAR GENERAL
PROF. HORIA TOMA

 

In atentia potentialilor ofertanti,

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, cu sediul Str. Democratiei nr. 35, Ploiesti, Prahova, tel. 0244/577699, fax 0244/577400, e-mail: isjph@isj.ph.edu.ro , în calitate de achizitor, organizează, la sediul din Ploiesti, Str. Democratiei nr. 35, procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achiziţie de “servicii de agentii de turism si servicii conexe” pentru deplasarea elevilor premiati in Italia in cadrul proiectului  „COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN
conform specificatiilor tehnice din prezenta.
Se va depune ofertă in lei pentru serviciul solicitat.
Nu se acceptă oferte parţiale.
Nu se acceptă oferte alternative.

 

Achizitor
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova cu sediul Str. Democratiei nr. 35, Ploiesti, Prahova, tel.0244/577699,fax0244/577400, e-mail: isjph@isj.ph.edu.ro.

 

Procedura de atribuire aplicata
Procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei,

 

Termen de finalizare sau durata contractului
Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si este valabil pe toata durata indeplinirii obligatiilor de catre parti.

 

Termen de plata:
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 45 zile de la emiterea si comunicarea facturii, respectiv la data deschiderii de credite de catre MECTS

 

Modalitati de plata- plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator
Locul de efectuare a serviciilor: ITALIA – ALBANO LAZIALE (2 serii)

 

Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)
Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice minime din descrierea obiectului contractului.
Oferta financiara va trebuie sa includa oferta de pret detaliata.

 

Preţul ofertat se va exprima in LEI.
Pretul ofertat va fi pretul total pentru SERVICIILE solicitate

 

Pretul ofertat nu va include TVA.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Nu se acceptă oferte parţiale.

 

Specificatii tehnice minime:

 

Nr.
crt.

Denumire serviciu

Tipul/
Specificatii tehnice

Cantitate/UM

Cod CPV

1.

“Servicii de agentii de turism si servicii conexe”pentru deplasarea elevilor premiati in Italia in cadrul proiectului „COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN

Se va asigura:
- transport
- cazare (mic dejun inclus)  
- pranz
- cina
- transport intern in  Italia
pentru un numar de:
- 65 copii (ambele serii)
- 8 insotitori (ambele serii)
- 1 traducator (pentru ambele serii)

Mentionam ca traducatorul va fi aceeasi persoana in ambele serii (va fi cazat 12 nopti)

Perioadele:
- prima serie: 21.10. – 26.10.2012 (5 nopti, 6 zile)
-a doua serie: 28.10. – 02.11.2012 (5 nopti, 6 zile)

1 (un serviciu)

55523000

 

Adresa la care se transmit ofertele
Ofertele de pret pot fi trimise pe fax: 0244/577400, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, cu sediul Str. Democratiei nr. 35, Ploiesti, pana pe data de 24.04.2012, ora.12.00
Detalii  suplimentare: manager proiect Viorica Iancu, tel.0722885891 si coordonator tehnic Gabriela Mustata, tel 0729903158 sau  tel 0244/577761.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei pentru ofertanti
Documentatia poate fi descarcata in mod gratuit  de pe pagina proprie de internet a achizitorului: www.isj.ph.edu.ro

 

Termenul limita de primire a ofertelor
21.09.2012, ora 12.00

 

Deschidere oferte
21.09.2012 , ora 13.00

 

Modalitatile de finantare si de plata
Proiectul COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN” - contractul POSDRU/90/2.1/S/63659  este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni ,Axa prioritară nr.2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”Domeniul major de intervenţie 2.1.„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Criteriul de atribuire al contractului : “preţul cel mai scăzut”

 

MANAGER PROIECT,
VIORICA IANCU


« înapoi