institutii

Ştiri

» Arhiva ştiri

Conferința de popularizare a rezultatelor finale ale proiectului
Data: 12.07.2013


 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

în calitate de beneficiar
şi
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, SC SOFTWIN SRL, Agenţia ALBAFOR SPA Italia
în calitate de parteneri, anunță
Conferința de popularizare a rezultatelor finale ale proiectului
Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!,
Evenimentul va avea loc la Ploiești,
Hotel Best, B-dul Republicii nr. 154, în data de 17 iulie 2013, începând cu ora 9,00.
 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/63659.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor din municipiul Bucureşti şi judeţul Prahova, înscrişi la calificari profesionale din domeniile: agricultură, comert, economic, industrie alimentară, turism si alimentație, prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în parteneriat.
În cadrul proiectului s-a organizat şi implementat un sistem de stagii de pregătire practică pentru un grup ţintă de 2675 de elevi pentru a permite creşterea nivelul competenţelor profesionale, cu scopul de a reduce perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi a diminua eforturile companiilor pentru integrarea lor profesională.
Conferința are ca obiectiv prezentarea activităților realizate, rezultatele obținute și perspectivele generalizării bunelor practici din proiect. Vor fi evidențiate strategiile dezvoltate în cadrul activităților din proiect pentru:
üconsolidarea rețelei de parteneriat între unităţile şcolare din IPT si potenţialii angajatori, pentru desfăşurarea stagiilor de practică, în mediu real, la locul de muncă;
üimplementarea unui sistem de stagii de pregătire practică organizat pe baza competenţelor şi cunoştinţelor considerate esenţiale de angajatori, specifice locurilor de munca disponibile din domeniile vizate;
üdezvoltarea instrumentelor de organizare, îndumare, monitorizare şi evaluare a stagiiloe de practică;
üimplementarea metodelor interactive de învăţare prin utilizarea platformei colaborative www.epractică.ro de către elevi, profesori coordonatori, tutori;
üorganizarea unui concurs de proiecte între elevi în cadrul stagiilor de practică, premiat prin vizata de studiu organizată în Italia;

üconştientizarea şi informarea asupra importanţei pregătirii practice la locul de muncă, realizată în vederea adaptării elevilor după absolvire la cerinţele actuale ale pieţei muncii;


« înapoi