institutii

Grupul ţintă al proiectului


Grupul ţintă al proiectului “Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!” este format din 2675 elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ.


În cadrul proiectului se va organiza şi implementa un sistem de stagii de pregătire practică a elevilor din învăţământul tehnic ce va contribui considerabil la perfecţionarea competenţelor şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale acestora, putându-se astfel integra mult mai bine pe piaţa muncii.


Rezultatele proiectului sunt corelate cu activităţile proiectului şi sunt atât rezultate imediate, cât şi pe termen lung, prin angajarea membrilor grupului ţintă şi ai echipei de implementare în proiecte şi strategii care îşi continuă derularea şi după incheierea proiectului.